AlphaLISA - Human p62 Immunoassay kit - PerkinElmer Japan

Human p62 Immunoassay kit

製品名 パッケージ 製品コード
Human p62 immunoassay kit 100 assay points*
500 assay points*
5,000 assay points*
AL3097HV
AL3097C
AL3097F
Human p62, lyophylized 1 µg AL3097S

* 1 assay pointsは、推奨の試薬量(サンプル 5µl, トータルボリューム 50µl)で使用した場合の1ウェル分に相当します。